Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2015

thepretty-reckless
Już chyba z nikim nie potrafię rozmawiać.
Reposted fromfuckyou fuckyou viaEvowe Evowe
thepretty-reckless
2241 5c3b
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaEvowe Evowe
thepretty-reckless

Jestem kiepska w byciu ważną.

— kurewsko kiepska
Reposted frominstead instead viaEvowe Evowe
3594 837d
Reposted fromLittleJack LittleJack viaEvowe Evowe
thepretty-reckless
5482 ef81
Reposted fromnatinat natinat viaEvowe Evowe
thepretty-reckless
8498 4598 500
#Ilovewine
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasatyra satyra
1253 c33d

sushinfood:

today-isawindingroad:

mvtk42:

monkeysaysficus:

hey, whatcha doing? are these the internets? can I internet too?

This seems familiar…

THIS

GUY’S


FREAKING

DOG

IS

RUINING

MY

LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEE

The fact the dog looks back at him in the last image just sells this.

thepretty-reckless

"Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia. ”

H. Coben

Reposted fromwszystkowsercu wszystkowsercu
thepretty-reckless
Moje marzenie to spędzić z nim trzy dni w łóżku: spać, śnić, śmiać się, rozmawiać, kochać się i nadal się nawzajem odkrywać.
— M. Righini "Cappuccino"
Reposted fromobliviate obliviate vialucia-black lucia-black
thepretty-reckless
2217 a519
thepretty-reckless
2238 10b2
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialucia-black lucia-black
thepretty-reckless
9262 e2f0
Reposted fromtulele tulele viaEvowe Evowe

January 31 2015

thepretty-reckless
Play fullscreen
Skubas - Nie mam dla Ciebie miłości
Reposted fromdeviate deviate viaEvowe Evowe
thepretty-reckless
Smutek chyba wyżarł mi serce. Kurwa mać.
— i tak już ma być? w końcu umrę.
Reposted fromskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy viaEvowe Evowe
thepretty-reckless
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Reposted frompensieve pensieve viaEvowe Evowe

January 30 2015

thepretty-reckless
Moja miłość ma tylko dwie kalorie jak tic-tac

January 29 2015

thepretty-reckless
9279 1e45
Reposted byeatglitterr eatglitterr
thepretty-reckless
Przyjaźń prosto z serca, czyta, wiecznie żywa
Wytrzyma wszystko bo zwyczajnie jest prawdziwa
Jeśli znasz to uczucie to pielęgnuj je dokładnie
Bo jak domek z kart na wietrze się rozpadnie
thepretty-reckless
miłość i nienawiść, jest w nas,
na końcu świata Ty, po drugiej stronie ja,
i nie ma siły, by niezgodę zniszczyć tą w nas.
thepretty-reckless
miłość i nienawiść zawsze tworzą jedność,
uczymy się kochać, rozumieć, przebaczać, czuć,
gdy później gardzić sobą, w twarz sobie pluć,
wiem kocham mocno lecz mocniej nienawidzę,
wszystko jest we mnie ja tak to widzę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl